VTRA - PRELIMINARY GATEWAY HARO-ROSARIO ANALYSIS Presentation uri icon