Quantitative cardiac electrophysiology for improving anti-arrhythmia therapies. Presentation uri icon