Single-Spin Asymmetries in Elastic Electron-Hadron Scattering Presentation uri icon