Georgetown Southeast Asia Survey, 2006 Book uri icon