A Novel 3D Bioprinted Smart Vascularized Nano Tissue Grant uri icon