Energy-Aware Writes to Non-Volatile MainMemory Academic Article uri icon