On the synaphrid spider Cepheia longiseta (Simon 1881)(Araneae, Synaphridae) Academic Article uri icon