Awarded A.W. Mellon Dissertation Fellowship uri icon